ანალიტიკა

ანალიტიკაარქივი

მოსახლეობის სიღარიბის გამომწვევი მიზეზები – ბანკები, უმუშევრობა თუ…? – ალექსი ნონიაძე

ალექსი ნონიაძე 30 აგვისტო 2018 წელი დღეს საქართველოში 2,6 მილიონი ადამიანი სიღარიბეში ცხოვრობს. ყოველი 10 მოქალაქიდან 7-ს ბანკის ვალი აქვს.

Read More