სიბრძნის სიმფონია

ისტორიული ფაქტებისიბრძნის სიმფონია

დემოკრიტე – წარსული, აწმყო, მომავალი

აწმყო ეკუთვნის ცოცხალთ, ნამყო – მეცნიერთა და მერმისი – დიდბუნებოვან კაცთა დემოკრიტე ფაქტები ფილოსოფოსის ცხოვრებიდან: დემოკრიტე დაბ. თარიღი 460-იანები (ძვ. წ.)[1] [2]

Read More